Prof. Liisa Tiittulan juhlaseminaari / Festsymposium zu Ehren von Prof. Liisa Tiittula / Seminar in honour of Prof. Liisa Tiittula

pe 26.10.2018 HY:n Päärakennuksen Runeberg-salissa, Fabianinkatu 33 / am Freitag, 26. Oktober 2018 im Runeberg-Saal des Hauptgebäudes der Universität Helsinki, Fabianinkatu 33 / on Friday, October 26, 2018, in the Runeberg Hall of the Main Building of the University of Helsinki, Fabianinkatu 33:

Avarammille aloille – rajatta ja esteettä

Ein weites Feld – grenzenlos und barrierefrei

A wide field – open and accessible

Järjestäjänä Kielten osasto,  Germaaninen filologia ja Saksan kääntäminen sekä  Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma / Veranstaltet von den Wissenschaftsgebieten Translation Deutsch und Germanistik sowie vom Masterprogramm Übersetzen und Dolmetschen / Organised by the disciplines of German Translation and Interpreting and German Philology and the MA programme in Translation and Interpreting

Järjestäjät / Organisationsteam / Organising committee:
Ritva Hartama-Heinonen, Maija Hirvonen, Tuija Kinnunen & Hartmut Lenk.

Link zur Videoaufnahme der Abschiedsvorlesung von Liisa Tiittula /
Pro­fes­so­ri Lii­sa Tiittu­lan jää­hy­väis­luen­to: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/d2426f6b-4681-4c37-84c4-683791f1e00c


Ohjelma / Programm / Programme

13.00
Tervetuliaissanat / Begrüßung / Welcome address (Hartmut Lenk, Mari Pakkala-Weckström)

13.15
Arnulf Deppermann, Institut für Deutsche Sprache und Universität Mannheim:
Dolmetschen in der Kommunikation am Arbeitsplatz mit Flüchtlingen in Deutschland

13.35
Christian Fandrych, Universität Leipzig:
Lexikalisch-idiomatische Aspekte der Mündlichkeit in wissenschaftlichen Vorträgen

13.55
Werner Kallmeyer, ehemals Institut für Deutsche Sprache Mannheim:
Selbst- und Fremdwahrnehmung im Gespräch

14.15
Kahvitarjoilu / Kaffeepause / Coffee break

15.00
Pirkko Nuolijärvi, Helsingin yliopisto:
Kieli kuin elämä: 50-lukulaisten varioiva suomi 2010-luvun Suomessa

15.20
Kaisa Koskinen, Tampereen yliopisto:
Vain muutos on pysyvää: käännöstieteen ja kääntäjänkoulutuksen käänteitä

15.40
Mikko Kurimo, Aalto-yliopisto:
Puheesta tekstiksi – ilman ihmistä?

16.00
Liisa Tiittula:
Ein weites Feld – grenzenlos und barrierefrei / Avarammille aloille – rajatta ja esteettä

16.45
Tervehdykset / Glückwünsche / Congratulations

17.45
Päätös / Abschluss / Closing words

19.00
Illallinen ravintolassa Perho / Abendessen im Restaurant Perho / Dinner in the Perho restaurant (Mechelininkatu 7, Helsinki)

 

Werbung