Toinen germaanisen filologian maisterikonferenssi

Pe., 9.10.2020, klo 12.00-15.30

Zoom:  https://helsinki.zoom.us/j/62169424431?pwd=cHBoZlhxSERtRWZNcFJuUVpQVDVRdz09

Ohjelma

12.00–12.05

Hartmut Lenk & Christian Rink

Avaussanat

12.05–12.25

Tuuli Rajamäki

Varhainen kieltenopetus Suomessa. Saksanopettajien kokemukset varhennetusta kielten opetuksesta ja toimivat käytännöt saksanryhmien muodostamisessa

12.25–12.45

Isa Steidel

Lukiolaisten kokemukset saksan kielen digioppikirjoista

12.45–13.05

Sonja Suominen

Fatih Akinin elokuvat Gegen die Wand ja Auf der anderen Seite saksanopetuksessa – arvio neljästä oppimateriaalista

13.05–13.15

Virtuelles Kaffeetrinken / virtuaalinen kahvitauko

13.15–13.35

Kajsa Svenfelt

Den wallraffande journalistikens utveckling och förändring. En fallstudie i Günter Wallraffs verk.

13.35–13.55

Lotta Sorvoja

Klassisen musiikin radiokanavat ja Instagram: Tapaustutkimus saksalaisesta Klassik Radiosta

13.55–14.15

Titta Holmberg

Ostalgian piirteitä Markus Witzelin alias Mawilin sarjakuvaromaanissa Kinderland

14.15–14.35

Juha Toropainen

Miten Namibia nähdään? Näkökulma eurosentrisiin ja eksoottisiin asenteisiin moderneissa saksan­kieli­sissa Afrikkaromaaneissa

14.35–14.45

Virtuelles Kaffeetrinken / virtuaalinen kahvitauko

14.45−15.05

Krista Eskola

Sukupuolikuva ja stereotypiat lastenkirjallisuudessa: analyysi kirjasta Rico, Oskar und die Tieferschatten

15.05–15.25

Elsa Ruhanen

Kollektiivinen muisti ja Holokaustin muistikuva Barbara Honigmannin ja Mirna Funkin teoksissa

15.25–15.45

Dominique Lüscher

Kulttuurien välinen viestintä – Minkälainen tila avau­tuu kulttuureille, vallanjaolle ja kommuni­kaatiolle ihmisten kohdatessa

15.45–15.50

Hartmut Lenk & Christian Rink

Loppusanat

     
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     

Werbung